Zakład Literatury Amerykańskiej

dr Krzysztof Majer

O mnie

 

Dr Krzysztof Majer specjalizuje się w literaturze północnoamerykańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej prozy kanadyjskiej. Jego rozprawa doktorska nosiła tytuł The Picaro Messiah and the Unworthy Scribe: A Pattern of Obsession in Mordecai Richler’s Later Fiction (2008). Wśród jego publikacji znajdują się artykuły na temat prozy Mordecaia Richlera (tekst jego autorstwa znalazł się w poświęconym pisarzowi numerze cenionego periodyku Canadian Literature, University of British Columbia, 2010), Jacka Kerouaca, Marka Anthony’ego Jarmana, Rawi Hage’a, Vladimira Nabokova, Stevena Millhausera, Thomasa Bernharda oraz filmów Françoisa Girarda i braci Coen. Jest współredaktorem (wraz z Grzegorzem Kościem) monografii Tools of Their Tools. Communications Technologies and American Cultural Practice (CSP, 2009). Obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną poświęconą intermedialności muzyczno-literackiej w prozie północnoamerykańskiej. Od 2014 roku współpracuje z czasopismem Canadian Literature w charakterze recenzenta publikacji literackich i krytycznych. 

W roku 2011 dr Majer był gościem Institute of Canadian Jewish Studies (Concordia University, Montreal). W 2014 r., wraz z dr Justyną Fruzińską (UŁ) oraz prof. Normanem Ravvinem (Concordia University) zorganizował dwujęzyczną konferencję pod tytułem Kanade, di Goldene Medine? Perspectives on Canadian-Jewish Literature and Culture / Perspectives sur la littérature et la culture juives canadiennes, z udziałem czołowych kanadyjskich badaczy tej problematyki (m.in. Sherry Simon, Goldie Morgentaler, Régine Robin).

Krzysztof Majer zajmuje się również przekładem literackim. Dwukrotnie otrzymał nagrodę Literatury na Świecie: w 2015 r. za przekład Listów Allena Ginsberga (Wyd. Czarne) i w 2017 r. za przekład Depesz Michaela Herra (Wyd. Karakter), za który był również nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia oraz do Nagrody im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. W 2016 r. za przekład na język angielski wybranych opowiadań ze zbioru Andrzeja Stasiuka pt. Kucając otrzymał II Nagrodę w konkursie im. Johna Drydena, organizowanym przez British Centre for Literary Translation i British Comparative Literature Assocation. W 2015 był stypendystą kanadyjskiego Banff International Literary Translation Centre, gdzie przebywał wraz z tłumaczonymi przez niego autorami, Rawim Hage'em i Madeleine Thien. Tłumaczył również m.in. korespondencję Jacka Kerouaca i Allena Ginsberga (Czarne, 2012) oraz powieść Patricka deWitta Podmajordomus Minor (Czarne, 2016). Współpracował z czasopismami Literatura na świecie i Art Inquiry, dla których tłumaczył utwory literackie (m. in. Niall Griffiths, D.J. Enright) oraz teksty teoretyczno-krytyczne (m. in. Chinua Achebe, Stuart Hall, Grzegorz Sztabiński, Ryszard Kluszczyński). Był redaktorem gościnnym numeru kanadyjskiego Literatury na Świecie (3-4/2017 - 548-549), gdzie przełożył również utwory Rawi'ego Hage'a, M. A. Jarmana, Madeleine Thien i Johna Goulda.

Od 2009 r. dr Majer jest opiekunem Koła Amerykanistycznego „United Students Society” oraz głównym organizatorem konferencji studenckich odbywających się w ramach USS. Od 2007 r. dr Majer należy do Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich. Jest także członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

krzysztof.majer@uni.lodz.pl

Konsultacje w semestrze zimowym: środa 15:15 - 16:45, pokój 4.29

 

 

Publikacje i przekłady

 

Książki:
 • 2009. Tools of Their Tools. Communications Technologies and American Cultural Practice. Grzegorz Kość i Krzysztof Majer (red.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Inne publikacje:
 • 2017 Literatura na Świecie nr 03-04/2017 "Nowa Kanada" (redaktor numeru). Teksty: Pisarz postkanadyjski, z Rawim Hage’em rozmawia Krzysztof Majer; Śpiewki spod podłogi: muzykalizacje M. A. Jarmana. Przekłady: Rawi Hage, Karaluch (fragment); Madeleine Thien, Proste przepisy, John Gould, Opowieści na dłoni; Dwie prozy; Mark Anthony Jarman, Poparzeniec na teksaskiej werandzie; Prowadzą ich głosy (razem z Jolantą Kozak).
 • 2016 “Zolotaya fuga: Structural and Thematic Counterpoint in Vladimir Nabokov’s ‘Bachmann’”. Susanna Välimäki, Liisa Steinby (Eds.). Literature and Music: Encounters and Intersections. [in print]
 • 2016. “Western Vistas” (Omnibus review of Made in British Columbia: Eight Ways of Making a Culture by Maria Tippett and Naked in Academe: Celebrating Fifty Years of Creative Writing at UBC by Rhea Tregebov, ed.). Canadian Literature 227 (Winter 2015): 179-181.
 • 2016. “Gould / Bernhard / Girard: A Theme and Two Variations”. TransCanadiana: Polish Journal of Canadian Studies 7: Canadian Sites of Resistance: Solidarity—Struggle—Change (?), Eds. Hartmut Lutz, Weronika Suchacka and Anna Kricka, 219-244.
 • 2016. “Miód i popiół. Figury pamięci”. Archiwum emigracji: Studia – szkice – dokumenty 1-2 (2014) [2016]: 249-255.
 • 2016. “Jack et Jean: wokół franko-kanadyjskiej tożsamości Kerouaca”. Marek Paryż (Ed.). Bitnicy (seria Mistrzowie literatury amerykańskiej). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 61-76.
 • 2016. "Artful Exaggeration: Krzysztof Majer Interviews Bill Gaston”, Text Matters 6: 305-313
 • 2016. "O tytule" [in:] Michael Herr, Depesze. Wydawnictwo Karakter, 2016: 305-309.
 • 2016. “Zbrodnie miłości, niedole ironii. O trzeciej powieści Patricka deWitta” [in:] Patrick deWitt, Podmajordomus Minor. Wydawnictwo Czarne. 363-370.
 • 2015. “In the Speculative Mode” (recenzja książek Marshall McLuhan and Northrop Frye: Apocalypse and Alchemy B. W. Powe'a i Blast, Corrupt, Dismantle, Erase: Contemporary North American Dystopian Literature pod redakcją B. J. Grubisica, G. Baxter oraz T. Lee). Canadian Literature 223 (Winter 2014). 183-184
 • 2015. “‘Receive with Simplicity Everything That Happens to You’: Schlemiel (Meta)Physics in the Coens’ Serious Man”. Text Matters 5 (2014). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 79-94.
 • 2015. “‘The Task of Attention’: Sherry Simon Talks to Krzysztof Majer and Justyna Fruzińska.” Text Matters 5 (2014). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 255-263.
 • 2014. Recenzja książki Niuanse wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie (red. Anna Branach-Kallas). TransCanadiana: Polish Journal of Canadian Studies 6 (2013) (w druku)
 • 2012."Absent Fathers, Outsider Perspectives and Yiddish Typewriters: Norman Ravvin interviewed by Krzysztof Majer". Text Matters 2: Marginalia / Marginalities, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 310-316.
 • 2011. “Tinker, Tailor, Soldier, Savior: Richler’s Picaro Messiahs”. Canadian Literature 107, Zima 2010 (numer poświęcony Mordecaiowi Richlerowi). 60-75.
 • 2010. Recenzja powieści Rawi Hage’a pt. Cockroach. British Journal of Canadian Studies 23/1. 150-151.
 • 2008. Rozdział “Literatura amerykańska – proza” w: Tomasz Płudowski (red). Ameryka. Społeczeństwo, kultura, polityka. Vol II. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • 2008. “‘We Want Moschiah Now’: A Religious Perspective on Mordecai Richler’s St. Urbain’s Horseman and Solomon Gursky Was Here” w: Maciej Abramowicz, Joanna Durczak (red.). Canadian Ghosts, Hopes and Values. Rémanences, espérances et valeurs canadiennes. Lublin: Wydawnictwo UMCS. 131-139.
 • 2007. “Birth by Fire: Violent Re-Shaping in Mark Anthony Jarman’s Short Story Burn Man on a Texas Porch” w: Jeffrey Orr, Catherine Bates, et al (red.). Visualising Violence: Proceedings of the 14th Annual European Network for Canadian Studies Seminar for Post-Graduates in Canadian Studies. Brno: Masaryk Press.
 • 2007. “‘Healthy, Virile Hate’: Retribution for the Holocaust in Mordecai Richler’s St. Urbain’s Horseman” w: Jadwiga Maszewska, Zbigniew Maszewski (red.). Walking on a Trail of Words. Essays in Honor of Professor Agnieszka Salska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 275-291.
 • 2004. “Menelaos i Proteusz: Relacja protagonista–antagonista w utworach Johna Bartha”. Neofilologia 6. 73-85.
 
Wybrane przekłady:
 
Z angielskiego na polski:

Książki:
 • 2016. Michael Herr. Depesze. Wydawnictwo Karakter. [przekład, posłowie i przypisy]
 • 2016. Patrick deWitt. Podmajordomus Minor. Wydawnictwo Czarne [przekład i posłowie
 • 2014. Allen Ginsberg. Listy. Wydawnictwo Czarne [przekład i przypisy; Nagroda Literatury na Świecie za przekład]
 • 2012. Jack Kerouac, Allen Ginsberg. Listy. Wydawnictwo Czarne [przekład i przypisy]
 •  Krótsza proza i artykuły:
 • 2016 [w druku]. Paul McVeigh, "Kop", "Ciocia Maggie" Międzynarodowy festiwal opowiadania.
 • 2011. Blake Morrison, “To wszystko wciąż trwa!” The Movement w latach pięćdziesiątych i dziś. Literatura na świecie 3-4/2011, s. 355-376.
 • 2011. D. J. Enright, Mak nie wystarcza (fragment). Literatura na świecie 3-4/2011, s. 79-96.
 • 2009. Niall Griffiths, Owcojeb (fragment). Literatura na świecie 7-8/2009, s. 15-67.
 • 2008. Marie-Luise Egbert, „Ogród jako sceneria i temat w najnowszej prozie angielskiej” G. Gazda, M. Gołąb (red.) Przestrzeń ogrodu, przestrzeń kultury. Kraków: Universitas, s. 189-204.
 • 2008. Stuart Hall, „Tożsamość kulturowa a diaspora”. Literatura na świecie 1-2/2008, s. 165-183.
 • 2008. Chinua Achebe, „Krytyka kolonialistyczna”. Literatura na świecie 1-2/2008, s. 118-139.
 • 2006. Julian Cowley, „Odegrać słowo, odegrać świat. Współczesna poezja konkretna w Wielkiej Brytanii” [w tekście wiersze Boba Cobbinga, Pauli Claire i Petera Fincha]. Literatura na Świecie 11-12/2006, s. 59-80.
 • 2006. Willard Bohn, „Kryzys znaku”. Literatura na świecie 11-12/2006, s. 5-25.
 
Z polskiego na angielski:

Książki:
 • 2008. Grzegorz Sztabiński et al. Proper Names in the Art of Łódź. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, Łódź. (we współpracy z Katarzyną Gucio i Joanną Jasieczek).

Artykuły:
 • 2012. Bogusław Sułkowski (red.), Sensuality in Polish Culture. <sensualnosc.ibl.waw.pl> (wybrane hasła)
 • 2009. Elżbieta Durys. “‘Incoherent Narrative, Jagged Technique, Disturbing Intensity of Emotions…’: The Case of John Cassavetes” G. Kość, K. Majer (red.) Tools of Their Tools. Communications Technologies and American Cultural Practice. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • 2007. Paulina Sztabińska. “Individualism and the Common Cause in the Sphere of Public Art” Art Inquiry vol. IX (XVIII)
 • 2007. Ryszard W. Kluszczyński. “From Film to Interactive Art. Transformations in Media Arts” Oliver Grau (red.), MediaArtHistories, MIT Press, Cambridge, MA.
 • 2006. Grzegorz Sztabiński. “The Artistic Community in the Light of New Humanism” Art Inquiry vol. VIII (XVII)
 • 2005. Bogusław Sułkowski. “Necrophilic Images at the Close of the Century”. Art Inquiry vol. VII (XVI)
 • 2003. Ryszard W. Kluszczyński. “screens/images/worlds_transformations of perception” Art Inquiry Vol. V (XIV), s. 87-104.
 • 2003. Elżbieta Durys. “The Turning Point in the Lives of Young Women: The Heroines of Michał Rosa's Films” w: Elżbieta Oleksy, Joanna Rydzewska (Red.) Representing Gender in Cultures. Peter Lang.
 • 2002. Krzysztof Cichoń. “But gentlemen! Globalization (in art) is no longer an issue!” Art Inquiry vol. IV (XIII), s. 77-107.

 

Wyróżnienia i wymiany zagraniczne

Wyróżnienia i stypendia: 

 • 2017. Nagroda Literatury na Świecie za przekład Depesz Michaela Herra
 • 2017. Nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia za przekład Depesz Michaela Herra
 • 2017. Nominowany do Nagrody im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego za przekład Depesz Michaela Herra
 • 2016. II Nagroda w konkursie im. Johna Drydena (organizowanym przez British Center for Literary Translation i British Comparative Literature Assocation) za przekład na język angielski wybranych opowiadań ze zbioru Andrzeja Stasiuka pt. Kucając
 • 2015. Wspólny pobyt w kanadyjskim Banff International Literary Translation Centre (Międzynarodowym Ośrodku Przekładu Literackiego w Banff) z tłumaczonymi autorami, Rawim Hage’em i Madeleine Thien. 8-27 czerwca.
 • 2015. Nagroda Literatury na świecie za przekład Listów Allena Ginsberga
 • 2011. Stypendium dla młodych naukowców (Uniwersytet Łódzki) 

Wykłady gościnne:

 • 2017. Konferencja Decoding Culture, Encoding Language. Społeczna Akademia Nauk, Łódź, 15 grudnia. "Wyjście z mroku. Metafory przekładu i widzialność tłumacza".
 • 2017. V Anglosaskie Spotkania z Kulturą, Państwowa Wyższa Zawodowa, Konin, 5 kwietnia."Ćwiczenia z widzialności: tłumacz w (para)tekście".
 • 2015. American Studies Colloquium Series, Ośrodek Studiów Amerykańskich, Warszawa. Zolotaya fuga: Vladimir Nabokov's ‘Bachmann’ as Musicalized Fiction” , 7 maja.
 • 2014. O Canada! II Anglosaskie Spotkania z Kulturą, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Konin. “CanLit Goes Pop: the Phenomenon of Canada Reads,” , 7 kwietnia.
 • 2011. The Institute for Canadian Jewish Studies, Concordia University, Montreal. “The Golem and the Raven: Polarities of Mordecai Richler’s Messianic Picaresque,” 13 września.

Wymiany akademickie:

 • 2017. Uniwersytet w Antwerpii, Belgia, 20-24 marca
 • 2016. Uniwersytet w Segedynie, Węgry, 10-17 kwietnia
 • 2014. Uniwersytet w Turku, Finlandia, 24-29 kwietnia
 • 2013. Uniwersytet Justusa-Liebiga w Giessen, Niemcy, 17-23 listopada
 • 2013. Uniwersytet Ege, Izmir, Turcja, 21-27 kwietnia

 

 

 

 

Konferencje

Organizacja konferencji   

 • 2017. Konferencja Machines / Ravines: Negotiating the (Technological) Sublime, Łódź, 14-16 września (przewodniczący komitetu organizacyjnego) 
 • 2017. 6 konferencja United Students Society: Pets and Beasts: Animals in North American Literature and Culture, Łódź, 22 kwietnia (przewodniczący komitetu organizacyjnego)
 • 2016. V konferencja United Students Society: Unum? Individualism and Community, Łódź, 14 maja (sekretarz konferencji)
 • 2014. IV konferencja United Students Society: Music in Literature / Literature in Music: North American Intermedial Exchanges, Łódź, 17 maja (przewodniczący komitetu organizacyjnego)
 • 2014. Kanade, di Goldene Medine? Perspectives on Canadian-Jewish Literature and Culture / Perspectives sur la littérature et la culture juives canadiennes – z dr Justyną Fruzińską (UŁ) oraz prof. Normanem Ravvinem (Concordia University), Łódź, 2-5 kwietnia (przewodniczący komitetu organizacyjnego)
 • 2013. III konferencja United Students Society: Transformations / Metamorphoses: The Notion of Change in North American Literature and Culture, Łódź, 11 maja (przewodniczący komitetu organizacyjnego)
 • 2012. II konferencja United Students Society: The Body in North American Literature and Culture, Łódź, 12 maja (przewodniczący komitetu organizacyjnego)
 • 2010. I konferencja United Students Society: Images of Conflict in 21st Century American Literature and Culture, Łódź, 21 listopada (przewodniczący komitetu organizacyjnego)
 • 2007. Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych Communication Technologies and American Cultural Practice, Łódź, 7 - 9 listopada (sekretarz konferencji)
 • 2006. Konferencja New Developments in American Ethnic Literature, Łódź, 19 - 22 lutego (sekretarz konferencji)
   

Odczyty konferencyjne

 • 2016. “‘My Paper Worlds’: The Ineffectuality of Art as a Theme in Chava Rosenfarb’s Short Fiction” 7 Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, Toruń, 19-21 maja.
 • 2016. “Songs From Under the Floorboards: the Musicalized Fictions of M. A. Jarman” ExRe(y): Spaces of Expression and Repression in Post-Millennial North-American Literature and Visual Culture, Lublin, 7-8 kwietnia.
 • 2015. “Blood, Elegance, Heat: Leonard Cohen in a Musicalized Fiction by Bill Gaston”. 7th Triennial International Conference of the Central European Association for Canadian Studies, Zagrzeb, 9-10 października.
 • 2015. “The Gould Variations: Thomas Bernhard’s and François Girard’s Portraits of the Pianist” 40th British Association for Canadian Studies Annual Conference, Londyn, 23-25 kwietnia.
 • 2014. “From Painter to Schlockmeister: the Evolution of the ‘Doubtful Artist’ in Mordecai Richler’s Fiction”. Kanade, di Goldene Medine? Perspectives on Canadian-Jewish Literature and Culture / Perspectives sur la littérature et la culture juives canadiennes. Łódź, 2-5 kwietnia.
 • 2013. “Gravity and Levity: The Collapse of Metaphysics in Rawi Hage’s Carnival”. 6th Congress of the Polish Association for Canadian Studies, Poznań, April 5-7
 • 2011. “‘I didn’t do anything’: Rediscovering the Schlemiel in the Coens’ A Serious Man” Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (“Jewishness in Contemporary Culture: American and European Perspectives”), Warszawa, 17-18 maja.
 • 2010. “Letters from the Underworld: Challenging the Canadian Mosaic in Rawi Hage’s Cockroach” V Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, Kraków, 7 – 9 października.
 • 2009. “The Raven Breaks the Vessels: The Trickster Myth and the Kabbalah in Mordecai Richler’s Solomon Gursky Was Here”. 34th British Association for Canadian Studies Annual Conference, Oxford, 28 – 30 marca.
 • 2008. “Fragile Tradition, Uncomfortable Memory, Impossible Justice: Leonard Cohen and Mordecai Richler as Jewish Writers”. Dzień kanadyjski, Kalisz, 3 kwietnia.
 • 2007. “‘We Want Moschiah Now’: A Religious Perspective on Mordecai Richler’s St. Urbain’s Horseman and Solomon Gursky Was Here” , IV Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, Puławy, 27 - 29 kwietnia.
 • 2006 [artykuł wyróżniony przez BACS] “Birth by Fire: Violent Reshaping in Mark Anthony Jarman’s Short Story Burn Man on a Texas Porch". 31st British Association for Canadian Studies Annual Conference, Cambridge, 19 – 21 kwietnia.
 • 2005. “Birth by Fire: Violent Reshaping in Mark Anthony Jarman’s Short Story 'Burn Man on a Texas Porch'” European Network for Canadian Studies Postgraduate Conference, York, 8 – 11 września.
 • 2004. “Canada! What a Good Idea! Fixing the World in Thomas King’s Green Grass, Running Water” III Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, Kraków, 30 kwietnia – 3 maja.
 • 2002. “Against Despair: Timothy Findley’s Angelic Rebels”. 11th European Seminar for Graduate Students in Canadian Studies, Berlin, 30 września – 2 października.

 

United Students Society

Dr Majer jest opiekunem koła studenckiego United Students Society, działającego przy Zakładzie Literatury Amerykańskiej. Zajęcia koła odbywają się 3-4 razy w semestrze i poświęcone są literaturze i kulturze północnoamerykańskiej – często pozycjom nowym i niekanonicznym. Wśród omawianych pisarzy znaleźli się do tej pory m.in. Cormac McCarthy, Don DeLillo, Raymond Carver, H. P. Lovecraft, Vladimir Nabokov, Henry James, Philip Roth, J. D. Salinger, David Foster Wallace, Margaret Atwood, Barbara Gowdy czy Joyce Carol Oates; dyskutowaliśmy także o filmach fabularnych wybitnych reżyserów (m. in. Sam Mendes, David Cronenberg czy bracia Coen), jak również o wzbudzających kontrowersje filmach dokumentalnych (m.in. Blue-Eyed czy Devil’s Playground) czy komiksach (Sin City, 100 Bullets, Blacksad).

Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowych, doktorantów oraz wybitnych uczestników studiów magisterskich i licencjackich. Staramy się również angażować w spotkania koła gości zagranicznych: w roku akademickim 2012-2013 naszymi gośćmi byli prof. Pirjo Ahokas z Uniwersytetu w Turku, dr Mirjam Horn z Uniwersytetu w Giessen oraz dr Murat Erdem z Uniwersytetu w Izmirze. W roku akademickim 2013-2014 gościliśmy dwoje pracowników Uniwersytetu w Giessen: mgr Leonie Schmidt oraz mgra Alexandra Scherra.

W ramach koła organizowana jest również cykliczna konferencja studencka poświęcona literaturze i kulturze północnoamerykańskiej. Jak dotąd odbyła się pod hasłami: Images of Conflict (2010), The Body (2012), Transformations / Metamorphoses: The Notion of Change (2013) oraz Music in Literature / Literature in Music: North American Intermedial Exchanges (2014), Unum? Individualism and Community (2016), Pets & Beasts: Animals in North American Literature and Culture (2017). W 2018 r. konferencja odbędzie się 7 kwietnia pod hasłem Questions of Travel: Journeys in North American Literature and Culture.

Więcej informacji znaleźć można na naszej stronie na Facebooku:

https://www.facebook.com/groups/352903906154/

 

zajęcia

 

 • 21st Century Schizoid Man: New Trends in North American Prose
 • The Glass Mountain: Parody in Contemporary North American Literature
 • Music and Literature: Intermedial Connections in the North American Context
 • A Tree of Night: The North American Short Story in the Dark Mode
 • North American Gothic - Survival at All Cost? Canadian Prose, 1959-2011