Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

mgr Paulina Rybińska (doktorantka, PhD student)

O mnie

Paulina Rybińska
Doktorantka w Zakładzie Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Łódzkim oraz Akademię Muzyczną w Łodzi. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dialektologii historycznej, socjolingwistyki oraz relacji między zdolnościami muzycznym i językowymi. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą korpusowej analizie preferencji leksykalnych w XV-wiecznych tekstach z różnych regionów Anglii.
Od 2011 r. była członkiem Studenckiego Koła Językoznawców Gavagai.

Publikacje

Publikacje:
Rybińska, P. (2016). Mandeville’s Travels and the study of Middle English word geography. In: E. Waniek-Klimczak  & A. Cichosz (Eds.), Variability in English across time and space. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Rybińska, P. (2013). The history of speech-writing relation in English. In: Gavagai Journal 3: A Student Journal on All Matters Linguistic published by Gavagai Student Society.

Konferencje

Konferencje:

Xth International conference on native and non-native accents of English "ACCENTS 2016"; Łódź, 1-3 December 2016 (with A. Gralińska-Brawata).    

PL-CALL 2016; Kraków, 2-3 June 2016 (with M. Molenda i M. Adamczyk)         

IXth International conference on native and non-native accents of English "ACCENTS 2015"; Łódź, 3-5 December 2015 (with M. Zając, A. Gralińska-Brawata, A. Cichosz, M. Adamczyk).

9th International Conference on Middle English "ICOME 9"; Wrocław, 29 April-3 May 2015.

The ICA Łódź Regional Conference; Łódź, 9-11 April 2015 (poster).                                                                                                                                      

VIIIth International conference on native and non-native accents of English "ACCENTS 2014"; Łódź, 11-13 December 2014 (poster).                        

9th International Conference on Practical Applications of Language Corpora, Łódź, 20-22 November 2014.                                                                                                                

Meaning, Context & Cognition (mcc 2013); 11-13 April 2013, University of Lodz, Poland (poster, with M. Adamczyk).

EAST 2013 Conference: English Across Space and Time; Łódź, 24 March 2013.

The Middle Ages in Britain: A Student Conference (with M. Adamczyk), Giessen, 15-17 March 2013.

VI International conference on native and non-native accents of English “ACCENTS 2012”; Łódź, 6-8 December 2012 (poster).

EAST 2012 Conference: English Across Space and Time; Łódź, 10-11 March 2012.