Zakład Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego

dr Anna Cichosz

O mnie

 

Dr Anna Cichosz jest adiunktem w Zakładzie Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego UŁ. Jej specjalność naukowa to językoznawstwo historyczne, w szczególności składnia języków starogermańskich. Prowadzi badania korpusowe nad szykiem zdania języka staroangielskiego i starogórnoniemieckiego oraz wpływem łaciny na szyk ww. języków.
Publikacje
 • Cichosz, Anna. (przyjęte do druku). "The constituent order of hwæt-clauses in Old English prose" w Journal of Germanic Linguistics.
 • Cichosz, Anna, Jerzy Gaszewski & Piotr Pęzik. 2016. Element Order of Old English and Old High German Translations. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 • Cichosz, Anna. 2016 . “Old English verbs of saying and the V-1 order” w English Language and Linguistics. (FirstView).
 • Cichosz, Anna and Jerzy Gaszewski. 2014. “The V-2 Phenomenon in the OE Bible: The question of representativeness” w Journal of English Linguistics 42 (2). 114-143.  
 • Cichosz, Anna. 2013. "V-1 main declarative clauses in Old English and Old High German biblical translations” w Periphrasis, Replacement and Renewal: Studies in English Historical Linguistics, ed. Hegedus Iren & Dora Podor. Cambridge: CSP.
 • Cichosz, Anna. 2012. “A parallel Latin - Old English corpus of biblical translations as a tool for word order studies” w: Corpus Data Across Languages and Disciplines, ed. Piotr Pęzik, 65–82. Łódź Studies in Language 28. Peter Lang.
 • Cichosz, Anna. 2010. "The V-2 constraint in Old English and Old High German" [Proceedings of the Postgraduate Linguistic Conference in Manchester].
 • Cichosz, Anna. 2010. The Influence of Text Type on the Word Order of Old Germanic Languages - a Corpus-Based Contrastive Study of Old English and Old High German [Studies in Medieval English Language and Literature]. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Cichosz, Anna. 2009. “The use of the ‘subordinate word-order’ in Old English and Old High German – a text-type dependent comparative analysis” w: Medieval English Mirror edited by Marcin Krygier and Liliana Sikorska. Peter Lang. 59-78.
 • Cichosz, Anna. 2009. “Creating comparable corpora for historical syntactic studies. The case of Old English and Old High German" w: Corpus Linguistics. Computer Tools, and Applications – State of the Art. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Kamińska, Anna. 2009. Recenzja książki: Davis, Graeme. 2006. Comparative Syntax of Old English and Old Icelandic: Linguistic, Literary and Historical Implications w: Research in Language V. Łódź: Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 • Kamińska, Anna. 2007. "The word order of Old English and Old High German non-conjoined declarative clauses in different text types" w: Studia Anglica Posnaniensia 43. Poznań: UAM.

 

Projekty
 • Projekt promotorski KBN nr N N104326134 "Wpływ typu tekstu na szyk zdania w językach starogermańskich: korpusowe studium porównawcze języka staroangielskiego i starogórnoniemieckiego" (zrealizowany w latach 2008-2009, kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk) - WYKONAWCA
 • Projekt badawczy NCN nr N N104 379140  „Korpusowa analiza porównawcza wpływu składni łacińskiej na szyk zdania w tłumaczeniach staroangielskich i starogórnoniemieckich” (zrealizowany w latach 2011-2015) – KIEROWNIK PROJEKTU
Konferencje
 • ISLE (2016) - "Quotative inversion in Old English" (Poznań)
 • Linguistics Beyond and Within (2016) - "Inversion after fronted adverbial clauses in OE prose" (Lublin)
 • 48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (2015 – A. Cichosz, J. Gaszewski) – “Verb position in Old English and Old High German translations: the role of Latin” (Leiden)
 • International Conference on History of English Language (2014 – A. Cichosz, J. Gaszewski, M. Grabski) – “The V-2 Phenomenon in Old English and Old High German translations” (Leuven)
 • International Conference on History of English Language (2014 – J. Gaszewski, A. Cichosz) – “Subordinate clauses in selected Old English translations” (Leuven)
 • Empirical Methods in Language Studies (2014) – “Verb-initial declarative clauses in Old English and Old High German translations: a corpus-based comparative study” (Łódź)
 • Practical Applications of Language Corpora (2014) – “The position of objects in Old English and Old High German translations” (Łódź)
 • 47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (2014 – A. Cichosz, J. Gaszewski) – “Absolute constructions in Old English and Old High German translations” (Poznań)
 • Medieval English Studies Symposium (2012, z J. Gaszewskim) – “V-1 main declarative clauses in Old English translations – a calque from Latin?” (Poznań)
 • International Conference on History of English Language (2012, z J. Gaszewskim) – “Constituent order in conjunct clauses in selected Old English translations” (Zurych)
 • Medieval English Studies Symposium (2011, z J. Gaszewskim) – “The Verb-Second phenomenon in the Old English Bible and the question of representativeness” (Poznań)
 • Languages in Contact (2011) – “Verb-initial declarative clauses in Old English and Old High German biblical translations: a Latin influence or a native development?” (Wrocław)
 • Practical Applications in Language and Computers (2011) – “A parallel Latin - Old English corpus of biblical translations as a tool for word order studies” (Łódź)
 • International Conference on History of English Language (2010) - "Hwilum word be worde, hwilum andgit of angiete: A comparative study of Latin influences on the word order of Old English and Old High German translations" (Pecz)
 • Foreign Influences on Medieval English (2009) -  "The influence of Latin on the word order of Old English and Old High German translations" (Warszawa)
 • Multilingual Discourse Production (2009) – "A contrastive study of Latin influences on Old English and Old High German" (Hamburg)
 • Postgraduate Linguistics Conference (2009) – “V-2 Constraint in Old English and Old High German” (Manchester)
 • Practical Applications in Language and Computers (2009) - "ENHIG Project – Old English and Old High German word order compared" (Łódź)
 • Medieval English Studies Symposium (2008) – “V-1 Declarative Clauses: A Contrastive Study of Old English and Old High German” (Poznań)
 • Metodologie Językoznawstwa (2008) - "Zastosowanie korpusów porównywalnych w badaniach składni języków martwych (studium porównawcze języka staroangelskiego i starogórnoniemieckiego" (Kraków)
 • Medieval English Studies Symposium (2007) - "Word order patterns in Old English and Old High German subordinate clauses: a corpus-based comparative study" (Poznań)
 • 2nd Scandinavian Ph.D. Conference (2007) - "The word order of Old English and Old High German declarative clauses" (Bergen)
 • Practical Applications in Language and Computers (2007) - "A comparative study of Old English and Old High German word order" (Łódź)
 • Medieval English Studies Symposium (2006) - "Old English and Old High German: a comparative analysis of word order patterns in different text types" (Poznań)

 

Kursy

 

 • Historia języka angielskiego (wykład i ćwiczenia)
 • Gramatyka opisowa I
 • Fonetyka praktyczna
 • Seminaria specjalizacyjne i konwersatoria orientujące
 • Seminaria licencjackie i magisterskie
Kontakt

 

Dyżur w semestrze zimowym 2016/2017
wtorki 10:00-11:30, s. 4.06